ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

 

Ο Dooley, (1997) παρουσίασε τα βασικά στοιχεία λειτουργίας ενός πολύπλοκου και προσαρμοστικού συστήματος. Το βασικό δομικό στοιχείο του συστήματος είναι ο πράκτορας ή γνωστικός πράκτορας π.χ. ένα κύτταρο, ένας εργαζόμενος, ένας αγοραστής, ένας πωλητής κλπ.

Τα χαρακτηριστικά, οι ικανότητες και οι ρόλοι ενός πράκτορα είναι τα εξής (McDaniel, 2001):

  1. ο πράκτορας επεξεργάζεται περιεχόμενο και σημεία με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται με κάποιο τρόπο και να αντιδρά όταν η διαμόρφωση αυτή αλλάζει.
  2. Οι πράκτορες έχουν την ικανότητα να ανταλλάσσουν περιεχόμενο και σημεία (επικοινωνία) μεταξύ τους και με το περιβάλλον τους και να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σε συνάρτηση με το περιεχόμενο και τα σημεία που επεξεργάζονται.
  3. Οι πράκτορες συνεχώς δρουν και αντιδρούν σ’ ότι κάνουν οι υπόλοιποι πράκτορες. Βρίσκονται δηλαδή σε μία κατάσταση συνεχούς διαμόρφωσης που ονομάζεται ομοιοδυναμική.
  4. Κάθε πράκτορας είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους και μπορεί να έχει στο σύστημα ένα ή περισσότερους ρόλους.
  5. Η ποικιλία των πρακτόρων οδηγεί την αλλαγή, την καινοτομία και την προσαρμοστικότητα τους.
  6. Κανένας από τους πράκτορες δεν μπορεί να κατανοήσει το σύστημα στην Ολότητά του, μπορεί μόνο να διαθέτει διαφορετικό περιεχόμενο και σημεία από το σύστημα.
  7. Το πολύπλοκο και προσαρμοστικό σύστημα συνεχώς αξιολογεί και αναδιανέμει τους πράκτορες όσο αυξάνεται η εμπειρία του. Η αναδιανομή οδηγεί στην καλύτερη προσαρμογή του συστήματος.

 

Ο πράκτορας είναι μία ημί-αυτόνομη μονάδα που μέσα από την συνεχή του εξέλιξη προσπαθεί να προσαρμοστεί με βέλτιστο τρόπο και το καταφέρνουν με το σαρώνουν το εσωτερικό περιβάλλον (τους άλλους πράκτορες) και το εξωτερικό περιβάλλον και διαμορφώνουν σχήματα ή πρότυπα ερμηνείας και δράσης.

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode