ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ TURING

 Άλαν Τούρινγκ (Alan Turing)

 

Καθοριστική για την Κυβερνητική ήταν η πρόταση του Alan Turing, ότι ο ανθρώπινος νους είναι ένα υπολογιστικό όργανο. Ο Turing το 1936 ανέπτυξε την ιδέα μιας απλής μηχανής -της καθολικής μηχανής Turing - η οποία μπορούσε να εκτελέσει οποιοδήποτε υπολογισμό εφόσον έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα τα βήματα που είναι αναγκαία για να εκτελεστεί αυτός ο υπολογισμός. Η ανακάλυψη του Turing είχε μεγάλη σημασία γιατί έδειξε πως μια απλή μηχανή που ήταν προγραμματισμένη μόνο από ένα διπλό κώδικα (μηδέν και ένα) ήταν δυνατό να εκτελέσει ένα απεριόριστο αριθμό προγραμμάτων. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να συνδέσει την αφηρημένη έννοια του υπολογισμού με τις συγκεκριμένες διαδικασίες μιας μηχανής. Οι επιπτώσεις αυτών των ιδεών έγιναν γρήγορα αντικείμενο περαιτέρω επεξεργασίας από αυτούς που ενδιαφέρονταν να μελετήσουν την ανθρώπινη σκέψη και νόηση. Δηλαδή, ότι θα ήταν δυνατόν να κατασκευάσει κανείς υπολογιστικές μηχανές οι οποίες λειτουργούν με τρόπους όμοιους με τον σκεπτόμενο άνθρωπο (Turing, 1963).

Συνεχίζοντας τις ιδέες του Turing, ο John von Newmann κατασκεύασε ένα νέο είδος υπολογιστή, τον Eniac ο οποίος λειτουργούσε ακολουθώντας τις οδηγίες ενός προγράμματος, το οποίο ήταν αποθηκευμένο στη μνήμη του και που "έλεγε στον υπολογιστή τι να κάνει". Με τον τρόπο αυτό δεν ήταν ανάγκη για τη μηχανή να επαναπρογραμματιστεί για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ενός νέου έργου. Απλώς επέστρεφε στο βασικό πρόγραμμα και επέλεγε να εκτελέσει μια νέα ρουτίνα. Οι νέοι υπολογιστές δεν ήταν πια απλοί εκτελεστές αριθμητικών πράξεων αλλά πολύπλοκοι επεξεργαστές συμβόλων, οι οποίοι μπορούσαν να προγραμματιστούν για να επεξεργαστούν διάφορες ανθρώπινες συμβολικές λειτουργίες, όπως αυτές της γλώσσας και της λύσης προβλημάτων. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν στη δημιουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία συστάθηκε ως κλάδος της Πληροφορικής (Kyburg, 1990).

Η επικοινωνία του ανθρώπου με τον υπολογιστή σε φυσική γλώσσα είναι από πολλά χρόνια ένας από τους βασικούς κλάδους της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι χρήστες βάσεων δεδομένων, συστημάτων λογισμικού και έμπειρων συστημάτων έχουν ανάγκη από ευέλικτες διεπαφές (interfaces) που στην τελειότερη μορφή τους θα δέχονται και θα παράγουν μηνύματα σε φυσική γλώσσα χωρίς περιορισμούς. Ιστορικά ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης που περιλαμβάνει τέτοιου είδους θέματα αποκαλείται Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing) (Allen, 1995).

Η Επεξεργασία Γνώσεων αποτελεί θεμελιακό κλάδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οποιοδήποτε σύστημα προτείνεται ως σύστημα που έχει τεχνητή νοημοσύνη πρέπει πρώτα να εξεταστεί από την πλευρά του μηχανισμού επεξεργασίας γνώσης που υποστηρίζει την λειτουργία του. Η γνώση σε ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να αποθηκεύεται είτε ρητά σε μια "βάση γνώσης" χρησιμοποιώντας μία μέθοδο "παράστασης γνώσης" (knowledge representation) είτε άρρητα χρησιμοποιώντας την ίδια του τη δομή όπως συμβαίνει με τα νευρωνικά δίκτυα.

Το 1956 παρουσιάστηκαν δυο σημαντικές εργασίες που ενίσχυσαν τη συστημική άποψη ότι όλα είναι μέρη ενός μεγαλύτερου συνόλου. Η πρώτη ήταν του Noam Chomsky “Three Models of Language” στην οποία ανέπτυξε τη θεωρία του για μια παραγωγική γραμματική που βασίζεται σε γλωσσικούς μετασχηματισμούς (Chomsky, 1972) και η δεύτερη ήταν των Allen Newell και Herbert Simon, “Logic Theory Machine” στην οποία παρουσίασαν την πρώτη απόδειξη ενός θεωρήματος που μπορούσε να τρέξει σε ένα υπολογιστή (Newell & Simon, 1972).

© 2013 Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα

Φτιάξε δωρεάν ιστοσελίδαWebnode